Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Zapisy do parafii

Przypominamy, że wszystkie polskie parafie w Anglii są parafiami personalnymi – tak więc przynależność do nich należy zdeklarować osobiście pobierając z kancelarii formularz zgłoszeniowy lub wypełniając formularz elektroniczny i wysyłając go na adres mailowy:...