Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Mężczyźni św. Józefa

Prowadzący:
Michał Różański 
Tel: 07908912970

Miejsce spotkań:

Terminy spotkań:
I środa miesiąca o godzinie 20.00.

3 października (środa) ogodz. 20:00 zapraszamy chętnych mężczyzn na spotkanie grupy ,,Mężczyźni Świętego Józefa’’

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka siec mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Kim są Mężczyźni św. Józefa?

Mężczyźni Świętego Józefa to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej. Mężczyźni Świętego Józefa to mężczyźni, którzy:

 • szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”. (Jer 29,13)
 • starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów. (Łk 22,25n)
 • trwają w Bożej mocy (J 15)
 • odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12)

Jeśli chcesz możesz dołączyć!

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy „wspierają się nawzajem i wzajemnie się budują” (1Tes 5,11) i trwają w Bogu(Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka siec mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Lektor stając w szeregu ludzi, którymi Bóg posługuje się w przekazywaniu swojego Objawienia, będąc specjalnym narzędziem Boga przemawiającego dzisiaj do człowieka, musi pamiętać, że jest pierwszym słuchaczem słowa Bożego. Proklamując je podczas liturgii, powinien odnieść je najpierw do siebie samego, jako wezwanie domagające się bardzo konkretnej odpowiedzi.

Ponadto niezwykle ważnym wymaganiem, jakie się stawia lektorowi, jest jego właściwy stosunek do Pisma św. i troska o głębszą znajomość i rozumienie prawdziwego skarbca biblijnego. Lektor jest tym, który żyje słowem Bożym, czyta je i nad nim rozmyśla, z niego czerpie tematy do refleksji i modlitwy.

Mając taki stosunek do Pisma św., można dopiero być prawdziwym, niezawodnym i pewnym głosicielem zbawienia w zgromadzeniu liturgicznym. To, co dla lektora stało się prawdziwą wartością, stara się przekazać innym.

Zapraszamy

Zapraszamy mężczyzn do zaakceptowania poniższych obietnic jako najlepszych dla ich życia:

 • Poświęć życie dla Pana i uczyń Go pierwszym we wszystkich dziedzinach swojego życia… Uczestnicz w niedzielnej Eucharystii wraz ze swoją rodziną.
 • Wzrastaj w chrześcijańskim uczniostwie… Rozwijaj modlitwę osobistą i uczestnicz w Eucharystii także częściej (w dni powszednie).
 • Żyj w Prawości i Uczciwości… Korzystaj regularnie z Sakramentu Pojednania.
 • Bądź wierny Chrześcijańskiemu Powołaniu… Módl się, spędzaj czas z rodziną, ustaw priorytety i zapewnij równowagę w swoim życiu.
 • Spotykaj się regularnie z braćmi by się wzajemnie wspierać… Zbieraj się razem z nimi na konferencjach, okresowych spotkaniach, rekolekcjach.

 

Coś jeszcze …

Na spotkania formacyjne zapraszamy:

 • mężczyzn do pogłębienia życia w powołaniu poprzez zobowiązanie się wobec Jezusa do udziału w parafialnych posługach dla mężczyzn i małych grupek.
 • mężczyzn do zaakceptowania Wielkiego Wezwania do czynienia uczniów ze wszystkich narodów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20)
 • mężczyzn do budowania lokalnych posług dla mężczyzn, wspierania i modlitwy za pasterza i służenia w parafii własnymi obdarowaniami.
 • mężczyzn do budowania jedności Chrześcijan pomimo różnic denominacyjnych, etnicznych i rasowych
 • mężczyzn do dzielenia się Dobrą Nowiną i stania się świadkiem Jezusa Chrystusa w środowiskach, w których żyją każdego dnia.
 • mężczyzn do stawania się służącymi liderami dla realizacji planu pastoralnego Mężczyzn Świętego Józefa. Plan prowadzi nas do proponowania spotkań dla mężczyzn w każdej parafii naszej diecezji

 

Odpowiedzialność za innych …

Zapraszamy Mężczyzn Świętego Józefa do udziału w odpowiedzialności za rozwój innych mężczyzn poprzez:

 • Stawanie się częścią grup koordynacyjnych tworzących grupy dla mężczyzn.
 • Podejmowanie się prowadzenia grupki we własnej parafii.
 • Stawanie się ambasadorem formowania grup Mężczyzn Świętego Józefa w swoim regionie.