Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Lokalna Polska Misja Katolicka Chrystusa Króla w Londynie

Christ the King Polish RC Church

Kościół:

232/234 Balham High Road
SW17 7AW, LONDON

Plebania:

55 Foxbourne Road
SW17 8EN, LONDON

e-mail: balham@pcmew.org
– w wiadomości prosimy załączyć NR TELEFONU DO KONTAKTU

GDPR:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się
W TYM MIEJSCU

Duszpasterze:

Ks. Proboszcz
Marek Galuszka

Tel. 020 8672 5070
Kom. 07984 293753

Ks. Asystent
Bartosz Lubczyński

Kom. 07442 899932