Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Zgłoszenie do parafii i aktualizacja danych

Kościół Rzymsko-Katolicki w Wielkiej Brytanii może prowadzić swoją działalność duszpasterską, jeśli jest zarejestrowany jako Instytucja Charytatywna. Posiada wówczas osobowość prawną. Każda Katolicka Diecezja Angielska istnieje w Prawie Cywilnym jako Fundacja, czyli Charity.

Polska Misja Katolicka działa więc jako instytucja charytatywna posiadająca Registered Charity No.1119423.

 

Przynależność do parafii należy zdeklarować osobiście pobierając z kancelarii formularz zgłoszeniowy lub wypełniając formularz elektroniczny i wysyłając go na adres mailowy: zapisyparafiabalham@proton.me.

 

Rodacy, którzy chcą należeć do Polskiej Parafii w Anglii i Walii mają obowiązek – zgodnie z prawem tego kraju – zapisać się do danej Parafii. Polskiego kapłana można wówczas prosić o posługę duszpasterską, udzielenie Chrztu, Pierwszej Komunii, przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, czy wystawienie zaświadczenia np. dla Rodziców Chrzestnych. Osobami należącymi do naszej Parafii są Ci, którzy:

Ponieważ jest wielu parafian, którzy zmienili adres a także numer telefonu, bardzo prosimy o uzupełnianie danych na karcie przynależności.

Osoby lub rodziny, które przeprowadziły się z innego terenu Anglii lub Walii, proszone są o przyniesienie dokumentu przynależności z poprzedniej Parafii lub wypełnienie nowego zgłoszenia.

Nowo przybyłych Rodaków ksiądz Proboszcz wraz ze Współpracownikami wita bardzo serdecznie i życzy, aby każdy poczuł się choć trochę, jak w domu ojczystym.