Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Wspólnota Matki Bożej Szkaplerznej

Wspólnota Matki Bożej Szkaplerznej jest formą pomocy w rozwijaniu pobożności poprzez nabożeństwa do Matki Bożej. Jej zasadniczym celem jest kształtowanie w osobie wierzącej serca oddanego Jezusowi na wzór Maryi poprzez naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza czystości, pokory, prostoty i miłości bliźniego.

Prowadzący:
Grzegorz – 0 7825 956 535

Miejsce spotkań:
Kościół parafialny

Terminy spotkań:
Pierwszy piątek miesiąca – 19.00

Wszystkie ogłoszenia dotyczące spotkań, terminów oraz aktualne wydarzenia będą zamieszczane na stronie www.szkaplerzuk.net.

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem osobliwszej dobroci patrzysz na każdego, kto Twą świętą odziany jest szatą spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem Swej macierzyńskiej opieki, wspomóż mą słabość Swoją potęgą, oświeć Swą mądrością ciemności mojej duszy, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była drogą Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w mym życiu, pociesz mnie przy śmierci Swą najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Trójcy Przenajświętszej jako syna swego i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.

Przyjęcie Szkaplerza Świętego

Szkaplerz karmelitański jest duchowym znakiem nabożeństwa maryjnego, polegającego na wewnętrznym oddaniu i poświęceniu się Niepokalanej Dziewicy.
Nosić Szkaplerz święty – znaczy uznawać Maryję za duchową Matkę, Pośredniczkę i Opiekunkę.

Nosić szatę Maryi – znaczy przyznać się do podobieństwa Maryi w sposobie myślenia, działania i apostołowania.
Dzięki świadomemu noszeniu szaty Maryi i codziennemu powierzaniu się Matce Bożej, pogłębia się więź dziecka z Matką. Ta więź wyraża się i pogłębia przez modlitwę, medytację, czytanie Pisma Świętego w czasie nabożeństw, pielgrzymek i sesji maryjnych.

Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego:

  1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
  2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała już w tym życiu ale i szczególną pomoc na łożu śmierci.
  3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci.
  4. Wszyscy, którzy przyjęli szkaplerz są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (we Mszach św., Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach itp.).

Obowiązki noszących szkaplerz:

  1. Przyjąć Szkaplerz w rąk kapłana
  2. Wpisać się do księgi parafialnej (nie obowiązkowe)
  3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz
  4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją obronę…)
  5. Naśladować cnoty Maryi i szerzyć Jej cześć.

Zasadniczo, przyjęcie Szkaplerza odbywa się na Mszy św. w różnych terminach w ciągu roku.
Jeśli ktoś chciałby przyjąć szkaplerz prosimy o zgłoszenie się do zakrystii. Terminy będą ogłaszane z wyprzedzeniem.