Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Wsparcie finansowe

Deklaracja Gift Aid:

Wszyscy, którym nie jest obojętny nasz kościół, nasza wspólnota, nie powinni zwlekać z podpisaniem deklaracji GiftAid. Ten naprawdę niewielki wysiłek z naszej strony pomoże nam dbać o nasze wspólne, bogactwo jakim jest parafia pw. Chrystusa Króla.

Deklaracja jest prosta do wypełnienia, zawiera podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania. Są oczywiście prawnie chronione i tylko do wglądu Urzędu Podatkowego, dla którego jest to podstawa do zwrotu podatku, o który będzie się starała parafia na podstawie podpisanej deklaracji.

Nie pociąga ona również żadnych zobowiązań finansowych, nie musimy określać z góry jaką kwotę chcemy przekazać jako ofiarę. Formularze deklaracji znajdują się z tylu kościoła, tak samo jak małe koperty na ofiarę GiftAid. Wypełnioną deklaracje należy złożyć u referenta, a ofiarę do koperty z imieniem, nazwiskiem, datą i wrzucić do koszyka jak zwykłą tacę – tylko teraz będzie większa o 25 pensów dla każdego darowanego funta.

Przelew:

Jeśli pragniesz dodatkowo wesprzeć nasze inicjatywy duszpasterskie lub złożyć ofiarę na rozwój Parafii, możesz dokonać przelewu:

The Polish Catholic Mission
SORT CODE: 20-06-10
ACCOUNT NUMBER: 50532223

Czek:

Czek można wysłać na adres:

The Polish Catholic Mission
55 Foxbourne Road
London – SW17 8EN
United Kingdom

Czym jest Gift Aid:

Gift Aid jest formą pomocy finansowej państwa dla organizacji charytatywnej, jaką jest również nasza wspólnota. Na podstawie podpisanej deklaracji urząd podatkowy zwraca 25p od każdego darowanego przez nas £1. Tak więc nie ma żadnych dodatkowych kosztów, które obciążałyby podpisujących deklaracje. A korzyści w skali roku są znaczne, zwłaszcza, że nie jesteśmy zbyt dużą parafią i zdaną tylko na siebie.

Przykład: daję tygodniowo £1, zatem roczna suma to £52. Zwrot od państwa wyniesie £13 na mocy deklaracji zatem razem ofiara i zwrot daje £65.

Kto może podpisać taka deklarację:

Otóż każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności), od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax), może podpisać taką deklarację. Warunek: wysokość podatku nie może być mniejsza niż zwrot od darowizny.

W razie wszelkich wątpliwości odnośnie Gift Aid, prosimy o kontakt z księżmi w kancelarii. Zachęcamy do podpisania deklaracji i składania ofiar w tej formie. GA jest dużą pomocą finansową dla naszej wspólnoty, a każdy z nas jest za nią odpowiedzialny, bo każdy z nas jest jej częścią!