Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

I Komunia Św.

Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka.

Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno. (KKK 1373)

Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia – wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.

Modlitwy obowiązkowe dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej:

 1. Znak Krzyża
 2. Ojcze nasz
 3. Zdrowaś Maryjo
 4. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
 5. Chwała Ojcu,
 6. Aniele Boży
 7. Pod Twoja obronę
 8. Wieczny odpoczynek
 9. Modlitwa przed i po posiłku
 10. Dziesięć przykazań Bożych
 11. Przykazanie miłości Boga i bliźniego
 12. Formuła Spowiedzi
 • wszystkie powyższe modlitwy są wypisane w katechiźmie dla dzieci
 • dzieci uczęszczające na katechezę sobotnią w Kościele – sprawdzenie umiejętności modlitw w terminach podanych powyżej
 • dzieci uczęszczające do „sobotniej polskiej szkoły” – sprawdzenie umiejętności modlitw w czasie zajęć lekcyjnych
 • wybór modlitw oraz terminy sprawdzania ich umiejętności będą podawane zawsze z wyprzedzeniem

Komunikaty:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.