Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Sakrament Małżeństwa

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.

Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni kierują się do kancelarii parafialnej na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, by uzyskać potrzebne informacje i wyznaczyć datę spisania protokołu przedślubnego.

Dokumenty i formalności (w skrócie)

Konieczne

 1. Zdeklarowanie się w Parafii
 2. Ustalenie daty ślubu w parafii gdzie ma odbyć się ślub
 3. Spisanie protokołu

Aby mógł być spisany protokół potrzebne są:

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem
 2. Statuory declaration of freedom (można druk odebrać w parafii, następnie podpisuje go prawnik – notariusz bądz osoba uprawniona, koszt nie powinien przekroczyć 10 funtów)
 3. Jeżeli ślub jest w Anglii potrzebny jest dokument z Register Office (odpowiednik Urzędu Stanu Cywilnego)- Cerficate of no impediment to marry lub jeżeli jest w Polsce, ale narzeczony bądź narzeczona są innej narodowości
 4. Świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy)

Dodatkowo

 1. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 2. Jeżeli narzeczeni są po ślubie cywilnym to potrzebna jest kopia pełnego aktu zwarcia małżeństwa oraz kopia rejestracji ślubu w Polsce
 3. Jeżeli jedna ze stron nie jest katolikiem, to do ważności ślubu kościelnego potrzeba się zwrócić z prośbą o dyspense. Tak samo jeżeli ślub ma być zawierany w innym kościele niż katolicki (Strona niekatolicka musi złożyć deklaracje, że nie będzie robiła utrudnień w katolickim wychowaniu dzieci)
 4. Koniecznie trzeba poinformować jeżeli wcześniej był zawierany jakikolwiek ślub kościelny bądź cywilny
 5. Należy odbyć spowiedź (dwa razy lub raz w zależności od sytuacji)

Warto wiedzieć

 1. W przypadkach gdy narzeczeni są obywatelami kraju należącego do Wspólnoty Europejskiej Cerficate of no impediment to marry może być wydany dopiero po 28 dniach od daty złożenia wniosku w Register Office. Jeśli jedna ze stron nie jest obywatelem Wspólnoty Europejskiej, okres po którym Certificate będzie ewentualnie wydany może być przedłużony do 70 dni przez Home Office, który sprawdzi czy planowane małżeństwo nie jest małżeństwem fikcyjnym.
 2. Do Polski nie jest przesyłana prośba o zapowiedzi
 3. Jeżeli ślub jest w Anglii koniecznie trzeba go zarejestrować w Polsce
 4. Jeżeli ślub ma się odbyć w Polsce warto wpierw zapytać jakie dokumenty wymagane są przez dany Urząd Cywilny