Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Przypominamy, że wszystkie polskie parafie w Anglii są parafiami personalnymi – tak więc przynależność do nich należy zdeklarować osobiście pobierając z kancelarii formularz zgłoszeniowy lub wypełniając formularz elektroniczny i wysyłając go na adres mailowy: zapisyparafiabalham@proton.me. Tylko zdeklarowanym parafianom możemy poświadczyć np.: zaświadczenie na rodzica chrzestnego czy zgłoszenie dziecka do szkoły katolickiej – jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od zapisu. Nie odkładajmy więc tej decyzji na moment, w którym coś z parafii potrzebujemy.