Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Kadeci Maltańscy

Korpus Kadetów Zakonu Maltańskiego

Polska jednostka skupia młodzież w wieku 12-18 (młodsi kadeci) oraz 18-21 (starsi kadeci). Kadeci, stanowiący młodzieżową gałąź Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego z Rodos i z Malty, w pełni uczestniczą w zakonnych misjach szpitalniczych i duchowych.

Krzyż Zakomu Maltanskiego Charakterystyczny ośmiopunktowy krzyż z jednej strony wyznacza drogę ewangelicznych ośmiu błogosławieństw jako drogę chrześcijańskiego wzrostu kadeta. Z drugiej strony przywołuje on główne cnoty rycerskie, stanowiące po dziś dzień o tożsamości Zakonu Maltańskiego.

Kadeci po przejściu wstępnego okresu formacyjnego oraz po spełnieniu podstawowych wymagań, określonych wewnętrznymi statutami zakonu, zostają dopuszczeni do uroczystości, podczas której – w obecności przedstawicieli Kościoła, władz Zakonu oraz rodzin – formalnie zostają zaprzysiężeni na Kadetów Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

Od tego momentu kadeci przyjmują na siebie misję służenia potrzebującym i chorym oraz misję mężnego stawania w obronie wiary. Zewnętrznym znakiem, świadczącym o przynależności do Korpusu Kadetów Maltańskich, staje się Krzyż Zakonu umieszczony na lewym ramieniu (symbol niezłomnej wiary, maltańskiego honoru i miłości do cierpiących) oraz charakterystyczny czerwony militarny beret.

Formacja kadetów przebiega wielopłaszczyznowo. Nad wzrostem duchowym oraz formacją doktrynalną czuwają zaaprobowani przez Kapelana Zakonu kapłani. Kadeci uczestniczą w pogłębionym programie wzrostu duchowego – regularna spowiedź, częste przyjmowanie Komunii Świętej, medytacja Słowa Bożego, udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu, korzystanie z pomocy kierownictwa duchowego.

W formacji kadetów Rycerskiego Zakonu Maltańskiego wielki nacisk kładziony jest na rozwijanie cnót oraz wzorowych postaw społecznych, a także wzrost w sferze kultury osobistej i dobrych manier. Kadeci przechodzą kursy w zakresie savoir-vivre’u, tańca towarzyskiego, mają także kontakt z kulturą i sztuką.

Wymiar szpitalniczy realizują kadeci w ramach programów maltańskich i składają się na nie:

  • szkolenia pierwszej pomocy
  • opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi w ramach obozów maltańskich
  • posługa w szpitalach, m.in. szpital w Lourdes we Francji
  • programy doraźnej pomocy bezdomnym oraz seniorom.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Korpusu Kadetów proszone są o zgłoszenie swej kandydatury na adres: apkm.cadets@secretary.net

W informacji zwrotnej przedstawione zostaną procedury kwalifikacyjne a także data najbliższego spotkania rekrutacyjnego dla kandydatów.