Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Przypominamy, że wszystkie polskie parafie w Anglii są parafiami personalnymi – tak więc przynależność do nich należy zdeklarować osobiście pobierając z kancelarii formularz zgłoszeniowy lub wypełniając formularz elektroniczny i wysyłając go na adres mailowy: zapisyparafiabalham@proton.me. Tylko zdeklarowanym parafianom możemy poświadczyć np.: zdolność do bycia rodzicem chrzestnego czy zgłoszenie dziecka do szkoły katolickiej – jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od zapisu. Nie odkładajmy więc tej decyzji na moment, w którym coś z parafii potrzebujemy.

PRZYPOMINAMY, że w związku z obowiązkiem posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkie formularze zapisu do parafii złożone przed 10.12.2023 zostały zniszczone i po tej dacie KAŻDY ma obowiązek ponownego zarejestrowania się do parafii przy użyciu nowego formularza zamieszczonego poniżej.

FORMULARZ ZAPISU DO PARAFII

Zachęcamy do zapoznania się z GDPR

Instrukcja wypełniania:

Podajemy nazwiska oraz imiona osób zamieszkujących w ramach rodziny pod danym adresem.
W przypadku osób nieletnich nie ma obowiązku podawania nr telefonu oraz adresu e-mail

Następnie w okienku poniżej podajemy informacje czy wymieniona wyżej osoba przyjęła dany sakrament wpisując TAK/NIE (nie trzeba podawać daty)
Oraz rok pierwotnego zapisu do parafii. Po wypełnieniu formularza zapisujemy plik i wysyłamy na adres e-mailowy parafii lub drukujemy i dostarczamy osobiście

 

instrukcja wypełniania zapisu do parafii