Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Poniedziałek

Sławomir, Irena, Janusz Minkiewicz, Janina, Bronisław Szwed, Janina, Stefan, Agatka, Paweł Stadniccy, Mariusz, Renata Małesa; Seweryn, Tomasz, Janina Lissowscy, Ksawery, Eugenia Maszadzo, Maria, Witold Wojewódzki Halina Trojak, Władek Wykurz, Janina Dybowska, Barbara i Stach Pieczo, Lucyna i Tadeusz Lewkowicz, Zofia, Janusz, Andrzej Bułchak, Tadeusz Ochocki, Zbigniew, Maria Gołębiowscy, Lidia, Eugeniusz Gawor, Zdzisław, Grażyna, Marcin, Pegi, Editt Hoyman, Tom Cazzol, Danuta, Alfons Szczepanik, Andrzej Ciołowicz, Zbigniew, Renia Ruckowscy, Irena Lauzentowska, Hala, Tadeusz Kuzmiczkiewicz, zm. z rodz. Lissowskich, Maszadzo, Wojewódzkich; Franciszek, Andrzej, Katarzyna, Michał, Piotr, Maria, Jan, Bogumiła, Władysław Gałuszka, Ryszard, Władysława, Marian, Jan Grochowalscy, Katarzyna, Józef, Franciszek, Halina Pietras, Teodozja, Władysław, Henryk, Aleksander Pantakowie, Helena, Roman, Jerzy Kosińscy, Józef, Tadeusz, Ryszard, Marianna Sękowie, Józefa Wesołowska, Stefania, Franciszek Miś, Józefa, Adam Szykulscy, Rozalia, Wincenty Półtorak, Janina, Izydor, Błażej, Maria, Władysław Kraska, Aniela, Karol Nadała, Maria, Ryszard Siębora, Helena, Jan Panko; Darek Wawrzyniak; Aneta Stępień, Magda Łosicka, Piotr Sieroń, zm. z rodz. Pleskole, Wiśniewskich, Lecte, Dredge, Łosickich, Denkiewicz, Sałapa; Paweł, Wasilej Rublewski, Wiktor, Leonarda, Czesław Edwardas, zm. z rodz. Gryncewiczów, Bożyczko; Maria, Franciszek Świertniewicz, Aleyandra, Konstanty, Elżbieta, Bolesław, Anatol, Marek Kruk, Halina Zasadnia, Maxymilian, Eugenia Burton, Martin Hayes, Elżbieta i Aneta i zm. z rodz. Zasadnich, Ćwiertniewiczów, Majerczaków, Pyków, Łosików, Kołodziejów; Franciszek, Maria Ćwiertniewic, Zbigniew Terpiłowski, Jadwiga Cygan, Elżbieta i Kolesław Kruk, Elżbieta Kostelas i jej córka Anetka, zm. z rodz. Ćwiertniewiczów, Zasadnych, Pyków, Majerczaków, Zborowskich, zm. teściów; Bronisław Zagórski, Stefania, Franciszek Rutyna, Lidia, Jerzy Uczkiewicz, Henryka, Feliks Gwiazdowicz, Jan Korczyński, Henryk Klimek, zm. z rodz. Zagórskich, Korczyńskich, Klimków; Ryszard, zm. rodzice, zm. z rodz. Czyż, Ruczko, Szydłowskich, Krewnych, znajomych oraz zm. pacjentów; Aleksander, Barbara Kuraś, Stanisław, Rozalia, Władysław, Matras, Magdalena, Stanisław, Grażyna, Stanisław Żurek, Stanisława, Jan Berezowscy, za zm. kapłanów z naszej parafii, Andrzej, Julian, Kazik, Cecylia, Małgorzata, Marian Jaraszek; Wacław, Anna, Mikołaj, Tadeusz, Beata Idzikowscy, Aniela, Edward Obszańcy, Bolesława, Stanisław, Wacław, Irena Perkowscy oraz zm. z tych rodzin; Aneta Wiśniewolska, Krzysztof Maciejewski, Franciszka Łapińska, Wanda Łapińskia, Bożena, Dariusz Brzozowski, Włodzimierz Sapera oraz zm. z tych rodz.; Stanisław Bochenek, Wiesława, Mirosław, Andrzej Remiszewscy, Janina Belec, Alfred Parandyk, Franciszka Głukowka, Ignacy, Maria Fecko, Stanisław Popiela, Dominik Parandyk; Stefania, Eugniusz, Michał Winiarscy, Kazimiera, Bronisław Abratkiewicz, Leszek, Irena Kamińscy, Zbyszek, Edward, Stanisław Rutkowscy, Wiesława Niedźwiedź, Stanisława, Józef Sapała, Stefania Kula, Janina Bąk, zm. z rodz. Winiarskich, Abratkiewiczów, Rutkowskich; Stanisław, Władysława, Stefan, Tekla, Wojciech, Piotr, Leokadia, Jan, Józef Piec, Stanisław, Agnieszka, Tadeusz, Zygmunt Lesiak, Halina, Stanisław, Zofia, Marianna Adach, Marianna, Alicja Cuper, Helena, Eugeniusz Pałka, Czesław Świątek, zm. z rodz. Pieców, Lesiaków, Adachów; Teodozja, Aniela, Helena, Marianna, Weronika, Franciszka, Józef, Mikołaj, Szymon, Mateusz, Jakub Kwapisz, Justyna, Tekla, Józefa, Antonina, Stefan, Baltazar, Wojciech, Marcin, Sebastian Bogusławscy,  Anastazja i Piotr Gajda, Wojciech i Balbina Mądry, Emilia, Adam, Antoni, Marianna, Walenty, Marianna, Ambroży, Katarzyna Szczepaniak, Zofia, Wacław, Franciszek, Marianna, Katarzyna, Małgorzata, Jakub, Grzegorz, Franciszek Kamińscy, Maria, Wiesław Mazur, zm.  z rodzin Kamińskich, Kwapiszów, Bogusławskich, Gajdów, Piątkowskich, Depcików, Mądrych, Gotlibów, Molendow, Drozdków, Sochów, Rzepeckich, Szczepaniaków, Jabłonskich, Marszalków, Lauksów, Garncarków, Góreckich, Jóźwików, Kowalskich, Kotnowskich. Józef, Marianna Braun, zm. z rodziny Braun Krystyna, Stanisław Porczyk, zm. z rodz. Porczyk, zm. z rodz. Piwowarskich, Skupień, Dytrych, Gaworzyk, Śliwińskich, Kabzińskich, Bissinger, Walendziak, Urban, Cieślak, Habryn, Szafrańskich, Józef Kozioł, Beniamin Garatti, Sylwester Filipczak, Jacek Dryzek, Józef Sara, Kazimiera Filipczak Ks. Marian Wewiórowski, ks. Zdzistaw Malecki, Zenon Handzel, Elzbieta Castellaz, Irena Hrynkiewicz, Jerzy Bardziński, Krystyna Dryżek, Barbara, Franciszek Mroczkowscy, zm. sąsiadów i znajomych; Aniela Różańska, Janina, Jan Radomscy, Maria, Stanisława, Władysław, Franciszek, Tadeusz Ciechiej, Stanisława, Jerzy Zapaśnik, Eugenia, ks. Ireneusz Hanzewniak, Maria, Witold Zacharzewscy, Aniela Zaremba; Aleksandra, Stanisław Nagórka, Regina, Antoni Zazulin, Janina, Mieczysław Piątek, Elżbieta, Jarosław Polakowscy, Hieronim, Stefan Helena, Stanisława Wdziękońscy, Anna Kulikowska, Bolesława, Marian, Piotr, Marianna, Teodor, Filomena Baczewscy; Anna, Aleksander Pietnik, Stanisław, Wiktoria Adamscy, Maria, Eugeniusz Both, Jolanta Stupf, Mieczysława, Adam Kluźniak, Mariusz Dor; Dariusz, Daniela Froch, Antoni Krawczyk, Alfred Panandyk, Wiesława, Andrzej Mirosława Remiszewscy, Dominik Parandyk, Zygfryd, Małgorza Froch; Maria, Piotr Piechnik, Maria Cabała, Stanisław Żak, Karolina, Władysław Norymberczyk, Zdzisław Cabała, Feliksian Bakalarz, Stanisław Marek; Jan, Kazimiera, Bogdan Florczak, Jan Waleszczyński, Bożena, Bernard Zdanowscy, Danuta Sikorska, Artur Giziński, Władysław Walewski, ks. Walerian Gajecki, Krystyna Dziobak, Tadeusz, Marek Kunysz; Wanda Osowicz-Nantal, Piotr, Leokadia, Józef Osowicz, Krzysztof, Irena, Jan Łukomscy, Anna, Zygmunt Pasach, Jadwiga Świeszczakowska, Anna, Władysław Kuran; Za zm. z rodz Niedźwiedzkich, Karwowskich, Bukowskich, Kruk, Dębińskich, Kaplińskich, Domańskich, Stasieńko, Ciurko, Fidurów; Urszula, Bogdan Reccy, Julia Sitko, Helena, Alfred Kowalscy, Marysia Skorupska, Mieczysława Cegiełka, Mariusz Śmigoń, Marcin Wodyński, Herman Sitko; Kazmierz Grząsko, Franciska, Jan Fiedorek, Janina Kosińska, Marianna Wlizło, Vera, Alek Matejczuk, Marianna Mucha, zm. z rodz. Grząsko, Fiedorek, Kosińskich, Sawczuk; Patryk Zieliński Cezary Chojnacki; Agnieszka, Józef Podsiadło, Zdzisława, Jadwiga, Zofia Kubik, Genowefa, Konrad Meyer, Aleksandra, Stanisław Szal, Pelagia, Józef Matysek, Janina, Andrzej, Antoni Kuper, Aniela, Antoni Grabowski, Anna, Józef Romaniuk, Tadeusz, Mirek Stopa, Helena Chwastek, Kazimierz Bławat; Michał Karpowicz, Bronisława, Jerzy Dymara, Karolina, Józef Matys, Agata, Tomasz Jamroz, Wanda Pisarska, Waleria, Bronisław Stankiewicz, Maria Partaczyńska, Pelagia Trojanowska, zm. z tych rodz.; Józef, Jan, Janina Dudziak, Ludwik Kuraś, Bronisława, Zygmunt, Zbigniew Kuraś, Aurelia, Irena, Danuta Kuraś, Wacław Langert, Krystyna Rampasat, Eugenia Burton, zm. Krewnych i Znajomych, zm. z domu św. Antoniego; za zm. z rodz. Aleksandrowicz, Grocholewicz, Słomskich, Juszczyńskich, Bednarkiewiczów, Kutów, Kołodziejów, Krystyna Misiak Mariola Dolata, Kasia Chłopecka, Grażyna Jamna za ofiary wojny, abortowane dzieci; Józef, Marianna Osińscy, Maria Piłat, Sara, Piotr, Halina Kozankiewicz, Andrzej Archacki, Tadeusz Jekiel, Eugeniusz Nielawódzki, zm. z rodz. Osińskich, Kozankiewiczów, Potargowiczów; Władysław, Stanisława Michalscy, Wiesław Krassowski, Lucjan Żochowski, Roman Maliszewski, Janusz Niegowski, Tadeusz Kurpik, zm. z rodz. Michalskich, Rogulskich, Sobańskich; Stefania, Stefan Kaczmarek, Józef, Stanisława Kozieł, Marianna, Henryk Kuchnik, Helena, Jan Kaczmarek, Antonina, Adam Rakowscy; Franciszek Stanisława Stanisław Mizurka, Kazimierz Wiśniewski, Wacław Mikołajczk, Janina Szostak, Franciszek Szczur, zm. z rodz. Pelech, Muzurów, Łagockich, Wiszowatych, Olszaków, Oprawskich Iwanowskich; Kazimierz, Rozalia, Antoni, Marian Skibko, Stanisława, Eugeniusz Łodko, Dariusz Łotko, Jadwiga Łupińska, Krzysztof Wawecka, Maciej Ejcholc;

Wtorek

Eugeniusz Knapek, Sławomir Kublin, Teresa Kała; Hieronim, Władysław, Helena, Zbigniew, Stanisław Szalach, Jan, Katarzyna, Eugeniusz, Stanisław Kogut, Maria, Andrzej Stawarz, Jan Piekarski, zm. z rodz. Szalachów i Kogutów; Stanisław, Emilia Hałas, Władysław, Kazimierz, Natalia Gorączko, Józef, Stanisława, Edward Dziedzic, Władysław, Józefa, Wiesław Czekański; Edyta Wolna-Grabałowska, Barbara, Wiesław, Rozalia, Józef Wolni, Marta, Mieczysław, Bartosz Rudniccy, Zygmunt Łabuziński, Zofia, Józef Ścieglińscy, Bronisława Krawczyńska, Eleonora, Bolesław Łobaczewscy, Halina Wawrzyn, Barbara Hubka, Andrzej Przybyszewski, Julian Kołosowski, Krzysztof Staniszewski, Irena, Dziunek Morawscy; Aniela Czernuszewicz, Jadwiga, Feliks Markiewicz, Jan, Genowefa Winniccy, Leon, Teresa Wilczing, Krystyna Perez; Aniela, Feliks Pizoń, Alina, Zdzisław Samek, Krystyna Malinowska, Henryk, Stefania Pizoń, Michał Król, Bronisław Wójtowicz, Franciszka, Jan Wójtowicz; Janusz, Marianna, Stanisława, Józef, Zofia Skiba, Maria, Franciszek, Antoni, Franciszek, Józef, Stanisław Wiertniewicz, Stanisława, Jan, Helena i zm. z rodz., Janina, Zdzisław, Przemysław Łosik, Zofia, Franciszek Kołodziej, Jan, Antonin, Daniel, Stanisława, Wojciech, Jerzy Majerczak, Aleksandra, Konstanty, Elżbieta, Bolestaw, Antonii, Marek Kruk, Maria, Katarzyna, Stefania, Jan, Antonii, Mieczysław, Zbigniew, Elżbieta Castellaz, Aneta, Antonii Dudziec; Jadwiga, Bronisława, Józef Leszkowicz, zm. z rodz. Leszkowiczów, Żaczyńskich, Lipińskich, Żórawskich, Kuklów, Osiaków, Ptaków, Tomankwskich, Anderson, Cazady, Fitch, Tadeusz, Stanisława, Władysław, Józef Kukla, Ewa Tomanowska, Cecylia, Janusz, Zofia, Franciszek, Elsie, William, Jane Anderson, Artur Clarke; Krystyna  Norman, Krystyna Dutczyńska, Lucyna, Franciszek, Eugeniusz Phyllis, Marika Mauzeen, Maria, Dezyderiusz, Zbigniew, Liliana, Zbigniew Kukla, ks. Tadeusz Kukla, zm. z rodz. Kruszyńskich; Tadeusz Urbaniak, Danuta Łącz, Jan Ortyl, Julia Żak, zm. z rodz. Urbaniaków, Łącz, Ortyl; Anna, Franciszek, Krystyna Ćwiąkała, Jan, Katarzyna, Stanisława Ćwiąkała, Maria, Wojciech Dusza, Antoni, Władysława, Józef, Henryk, Marian, Lucyna Celuch, Józef Kardasz, Jerzy Chech, Franciszek Hryniak, Roman, Maria Gleja, Stanisław Chęć, Czesława, Józef, Ryszard, Michał, Katarzyna, Piotr, Stefania, Władysław, Zbigniew Krowiak, Zofia Chmura, Józefa Cestr, Stefan Kubiak; John McLaren, Nino Gomez, Jim Sephens, Doren Parry, o. Stanisław Sikoń, Ewa Gołąb, Marek, Aniela Dubiel, Wojciech Woliński, Andrzej Gorczyca, zm. z rodz. Ignatowicz, Remiszewskich, Maciorkowskich, Peto, Stief, Sargentoni, Bernardini, Papadopulos; Antoni, Jadwiga Zaremba, Izydor, Zofia Wierzbiccy, Marianna, Adam, Józef, Leokadia, Leszek Perczyńscy, Barbara Brzezińska, Elżbieta Ręczkowska, Genowefa Władysław Zaremba, Janusz Gałka, Teresa McMillan, zm. z rodz. Wierzbickich; Brenda, Stanisław, Józefa, Stefan, Bronisław, Józef, Irena, Stanisław, Teresa Jędrzejczak; Teresa, Wiktor Radmoscy, Andrzej, Teresa, Marek Radomscy, Władysław, Stanisława, Bogdan Kropiewniccy, Józefa, Stefan, Zofia Degórscy, Maria, Wiesław Lewandowscy, Alicja, Kazimierz, Renata BOGDAN, Maciej Wpienia, Jolancja Koźliński, Jan Barski, Jolanta, Waldemar Mikołajczyk; Filip Kopeć, Wiktor Degórski, Krystyna Stani, Stefania, Majewska, Marek Józefkowicz, Mirek Keller, Tadeusz, Janina Karpińscy, Maciej, Anna BOGDAN, Mirosław Pereszczako, ks. Antoni Żmijewski; Stanisław Rudnicki, Maria, Feliks Markowski, Jan Biesiadecki, Krystyna, Kazimierz Gutkowscy, Tadeusz Romanowski, Maria Krzysztoforska, Ewa, Piotr Bylańscy, Anna, Zygmunt Koc, Michael Lawdham, Maria Dziurzyńska, zm. z rodz. Rudnickich, Markowskich, Romanowskich, Fischer; Czesława Josse, Łucja Turner, Frank, Wiesława Fryc, Józef Kasprzak, Irena, Wojtek Woliccy, Antoni Radomski, Ludwika Maik, Andrzej Radałowicz, zm. z rodz. Boczkowskich i Żebrowskich; Józef, Katarzyna, Władysław Lubczyńscy, Sylwester, Bronisław, Bronisława Kaczmarzyk, Jan Kowalczyk, Rozalia Henryk Stempień, Jan Rasztabiga, Waldemar Rząsiński; Krystyna Wąsowska, Anna Kołak, Teresa Żochowska, Zygmunt Żochowski, Stanisława, Aleksander Mokołajewscy, Maria Wąsowska, Eugenia Niedżwiecka, Henryk, Andrzej Michałowscy; Barbara, Janusz, Apolinary, Eugenia Pilarscy, Krystyna, Stefan Solka, Zofia Pilarska, Zbigniew Koc, Krystyna, Henryk Ratyńscy; Józef, Paulina, Edward Drąg, Józef Kijak, Franciszek, Marianna Kijak, Sheila, George, Anthony Meier, ks. Józef, Mazurek, ks. Henryk Ciesielka, s. Jarosława (Krystyna Starek), ks. Mieczysław Plis; Jan Jarczak, Maria Misiak, Stanisław Misiak, Anna Pęcak, Czesław, Jan Kawałek, Antoni Klepka, Krystyna, Jan Jarczak, Jerzy Mroczkowski; Za zm. z rodz. Staniszewskich, Szulców, Piątków, Mogielnickich, Baldachowskich; Stanisław Piątkowski, Jerzy, Leokadia Gimer, Cecylia, Mieczyłsaw, Zofia, Waldemar Bułatkiewicz, Irena Pilicka, Stanisław Łoszczyk; Waldemar Smolarz, Zygmunt, Helena Porankiewicz, Stefania, Bolesław Smolarz, Janina, Stefan Kruszewscy, Edward, Romuald Pawlik, zm. z rodz. Porankiewiczów, Pawlików, Kotelonów, Smolarzów, Sawickich, Kruszewskich, zm. z rodz., przyjaciół oraz znajomych; Krystyna, Edward Lazarowicz, Marianna, Antoni Jędrzejczyk; Bernard, Leokadia Gajkowscy, Tosiu, Albin, Bożenka Gajkowscy, zm. z rodz. Gajkowskich, Zukiewskich, Ziółkowskich, Reńskich, Wysockich, Jan, Janina Reńscy, za zm. znajomych, zm. z oś. Św. Antoniego, zm. poległych na wojnach; Elżbieta, Michalina, Maria, Karol Klocek, Anastazja Dyl, Maria, Władysław Jasińscy, Józefa, Wojciech, Adam, Stanisław, Bogdan Koszyk, Sabina, Henryk Stopa, Celina Dębicka; Anna, Stanisław Różyccy, Tadeusz Starkowski, Agnieszka Rij, Dorota Demkowicz, Stanisław Czapla, Janusz Truszkiewicz, Teresa Boszczar, Tadeusz Różycki, zm. znajomych; zm. z rodz. Joppek, Kwiatkowskich, Kenig, Borkowskich, Zawistowskich, Miroszewskich, Baran, Marianna Marcinkowska, Andrzej Korona; Janina, Irena, Stanisław, Anna, Tomasz Jamiołowscy, Roman, Jadwiga, Maksymilian Orlik, Eugenia, Kazimierz, Józef Perkowscy, Helena, Tadeusz Woźniak, Helena Dąbrowska, Kazimierz Gierłachowski, Krystyna, Andrzej Kwiatkowscy; Walentyna, Tadeusz Kowala, zm. z rodz. Sarnów i Kowalów; Kazimiera, Czesław Chmyłko, Ireneusz, Maria, Alfred Szalek, Benedykt Krucki, Józef, Weronika Chmyłko, Władysław, Julia Nykiel; Halina, Stanisław Sapkowscy, Stanisław Sapkowski, Zygmunt Maciejewski, Józef Czyż, zm. z rodz. Sapkowskich i Oskwarek; Stanisław Mazurek, Krzysztof Młocek, Volodymyr, Zinowija Harmatiuk, Jurij Derech, Volodymyr Kindart; zm. z rodz. Bielonko, Stuchockich, Pietrulińskich, Stelmachowskich, Wstejko, Domaradzkich; Antoni, Janina, Elżbieta, Stanisław Stepanka; Julia, Adam KUBA, Julia, Tadeusz, Mieczysław Solarczyk, zm. z rodz. Solarczyków, Otylia, Henryk Siwek, Henryk Stępniewski, Mateusz Piotrowski, Irena Wolicka, zm. z os. Św. Antoniego; Marianna, Antoni, Stanisław Rybaniec, Agnieszka Jan Szczotka, Stanisław, Genowefa, Edward BOLESTA, Michalina, Tadeusz, Stefan, Stanisława Szymanek; Kazimierz, Stanisław, Halina, Justyna, Julian, Helena Mendel, Stanisław, Apolonia Kornakiewicz, zm. z rodz. Mendel, Kornakiewicz zm. kapłanów i członków rady administracyjnej i duszpasterskiej; Halina, Jan Ryszka, Bogusława, Spyra, Alicja Kojder, Wanda Wojtas, Kazimierz Mendel, Janina, Franciszek, Zofia Jaczewscy; Mirosława, Stanisław Czeplejewicz, Alina, Zofia, Antoni Sobolewscy, Stanisława, Franciszek Krawczyński, Andrzej Sadowski; Genowefa, Wojciech Grzejszczyk, Barbara, Aleksander Ptak, Michał, Grzegorz Szmiolt, Jadwiga Abramowicz, Barbara, Antoni Żmuda, Danuta, Jan Sondej, zm. z rodz. Sondej; Dymitr Kusz, Czesław Lechowicz; Piotr, Janina, Józef, Barbara, Jan, Tania, Mikołaj, Helena, Wiktor, Aleksandr, Svietlana, Stanisław, Ludmiła, Aleksandr, Piotr Hanna, Sofia, Teodor, Bazyl, Stefan, Bazyl, Walera, Tania, Mariana, Paweł, Alexandra, Olga; Henryk Dłubak, zm. z rodz. Dłubaków, Dubielskich, Zawadzkich, Promnych, Dygudów, Staników, Malasiewiczów, Jasińskich, Józef Borowiecki, zm. z rodz. Borowieckich, Błasiaków, Kozłowskich, Paulina Bednarska, Anna Witczak, Joanna Wąsek, Ewa Zuterek;

Środa

Jan, Zofia, Piotr, Victoria Szewczyk, Jan, Wanda, Henryk Kozieł, Zygmunt, Helena Grzeszczak, Ewa Skomorowska; Halina, Eugeniusz Szymowscy, Stanisława, Włodzimierz Kuczma, Cecylia, Halina, Adam Smith, Gabriel, Anna Hołubiec, Janina, Bronisław Plizga, Janina, Józef Zychowicz, Janina, Włodzimierz Mineyko, Paweł Łuczak; Marian Miechowski, Józef, Zofia Piekut, Wacław, Wanda Lis, Antoni, Zofia Furmańczyk, zm. z rodz. Miechiwskich; Bartosz Modrzejewski zm. z rodz. Soch, Koń, Gruszka, Kalat, Żuchowicz, Masłowski, Staszczyk, Poparadowski, Auguścik, Chodorowski, Waligura, Cyganek, Czajka, Sidzina, Stanisławski, Drogoś, Wojciechowski, Froncz, Salomon, Feluś, Zając, Krupka, Lode, Żarkow, Kusiała, Chomański, Klejton, zm. z oś. św. Antoniego; za. zm. z rodz. Koń, Masłowskich, Staszczyk, Borkowskich, Soch, Czajka, Stanisławskich, Cyganek, Auguścik, Polaczek, Weichert, Zając, Gruszka, Kolat, Modrzejewski, Lode, Makuchowski, Łacki, Szady, Kubacki; Szymon Gawłowski, Helena, Stefan Sajnowscy, Jadwiga, Hanryk Biernaczyk, Waldemar Gawłowski, Telesfor Bobowicz, Jadwiga Karwel, zm. z rodz. Galińskich, zm. z rodz. Przekop; Aniela, Bronisław, Wiesław, Ryszard, Krzysztof Chruślińscy, Genowefa, Aleksander, Tadeusz, Krystyna, Bogusław Powszedniak, Barbara Urzykowska; Stefania, Zygmunt Bochyńscy, Redżi Bojat, zm. z rodz. Bojatów, Helena, Stanisław Kachniarz, Jan, Tadeusz Stelmach, Jan Danielski, Mariusz Kanobaj, Lidia, Józef Jarzyna, Donat Odrzykowski, Ania Pasz, zm. z rodz. Bochyńskich, Kachniarz, Tylmanowskich, Machajewskich; Stanisława, Piotr, Bogusław, Teresa, Halina, Janusz, Mariusz, Mikołaj, Genowefa Szałek, Jan, Agnieszka, Janina, Józef Marzec, Janusz, Jadwiga, Jerzy Chodorowicz, Krystyna Sołtys, Marek Greliak, Krystyna Len, Henryk, Genowefa, Walenty Pelc, Eugeniusz Rdzeń, Lucyna, Mikołaj, Eugeniusz Kręć, Wanda, Marian Krowisz; Irena, Zbigniew, Józef, Ziemowit, Izabela Kwiatek, Weronika, Daniel, Witold Leszczyńscy, Wiktoria Chowaniec, Stanisława, Franciszek Stifter, Barbara, Roman Kostrzeba, Barbara, Aleksander Ptak, Stefania, Józef Romańscy; Bernard Segal, Jan, Łucja, Jan Szczygieł, Jan, Agnieszka, Roman JAZY, Elżbieta Bielecka, Tadeusz Jabłoński; Marianna, Eugeniusz, Leokadia, Roman, Józefa, Jan Porębscy, Andrzej Styk, zm. z rodz. Porębskich; Stanisława, Stanisław Supranowicz, Kazimiera, Jan, Janusz, Jerzy Śliwka, Władysława, Adolf Supranowicz, Marian Woronowicz, Stanisław, Marcin Ziółek, Anna Franciszek Ptak, dzieci nienarodzone; Zbigniew Biegański, Antonina, Jan, Edmund, Maryla, Henryk, Gerchart, Ryczard, Irena Mateja, zm. z rodz. Mateja, Jarosław, Kamil, Krystyna Mosur, Elsie Chesterman, Franciszek Chrupkowski, Dannis Keane, Tadeusz Pekola, Władysław Gronostalski, Zygmunt Cesenak; Henryka Żmuda-Mazurkiewicz, Krystyna, Adolf, Żmuda, Anna, Adam Mazurkiewicz, Zenobia, Bronisław Kawacz, Marek Makowiecki, Emil Stasiak, John Hartley; Alojzy, Emil Herz, Jan, Maria Zieńko, Jan, Malwina Nowak, Antoni, Michalina Raj, Julian, Martin, Ruth Szott, Adam, Zofia, Antoni, Sabina, Anna, Jan Hlebowicz, zm. z rodz. Spychał, Zuk, Czubek; Ryszard, Tadeusz Nowakowscy, Janina, Stefan Kruszewscy, Józef Gawlas, Magdalena Lenkiewicz, Czesława i Zdzisław Kukułka, Anna Kurka, zm. z rodz. Kielbasa, Nowakowscy; Helena, Jan Sywestrzak, Józef Żurawski, Roman Giedrys, Gilbert Ogbru, Maria, Józef Fersz, Krystyna Sobolewska, Zygmunt, Jadwiga Dziąbkowscy; Elżbieta, Walenty Zając, Krystyna Szady, Antonina Stanisławska, Mieczysław Anaszko, Robert Książek, Alfred Kudra, Jadwiga Michał Kubaccy, zm. z rodz. Nicieja,  Żuchowicz, Kolat, Soch, Czajka, Czubak, Chojnacki, Bąk, Drogoś; Tadeusz, Janek, Feliksa, Jan, Zygmunt, Stefan Stelmach, Helena, Stanisław, Waleria, Władysław, Bronisław Kuchniarz, Stefania, Zygmunt Bochyńscy, Helena, Bolesław Tylmanowscy, Jan Danielski, Redżi Byatt, Janina Bełz, ks. Stanisław Świerczyńśki; Stanisława Fryzicka, Nikola, Ryszard Raczek; Jan, Halina, Ireneusz, Franciszek, Czesława, Ewa, Helenka, Józef, Maria Chomiczewscy, zm. z rodz. Chomiczewskich; Leon, Anastazja, Stefan Mileszczuk, zm. z rodz. Mileszczuków, Roman, Jerzy, Krzysztof, Marek, Waldek, za dzieci zabite w wyniku aborcji, za zm. z parafii Sławotycze; za zm. z rodz. Pislewicz, Olszewskich, Leszniewskich, Szabkowskich, Soroczyńskich, Szabłowińskich, Soroczyńskich, Małyszko, Wojnickich, Czerwikowskich, Toruńskich, Gulewicz, Marszewskich, Wilowskich, Bidzińskich, Pancini, Bujas; Janina, Edward Szlama, Mateusz Gębarowski, Stanisława, Tomasz Wójcik, Stefania, Władysław Grzegorczyk, Gustaw Tomaszewski; Mieczysław, Sabina, Teresa, Sylwia, Katarzyna, Józef, Katarzyna, Jan, Franciszka, Stanisław, Bronisława, Tadeusz, Grażyna, Janusz, Tadeusz, Stefania, Franciszek Sagan. Zm. z rodz. Saganów, Czółnów, Łychońskich, Chmielików, Kulasów; Jan, Wacław, Wojciech, Katarzyna, Stanisława, Bronisława Paklepa, Katarzyna, Anna, Zofia, Anna, Andrzej, Paweł, Jan, Edward, Józef Polscy, Władysława, Jan, Wacław, Bernard Gieglis, Zofia, Mieczysław, Paweł Kwietniewscy, Anna Ślusarczyk, Anna Kądziela; Krystyna, Tadeusz, Jerzy Balcer, zm. z rodz. Skibów, Psków, Tyburków i Koperczaków; Maria Zabrocka, Józef Niesiołowski, zm. z rodz. Zabrockich, Muszyńskich, Osowsskich, Niesiołowskich, Miszniewskich, Ospelt, Wana, Jerzy Idzik, ks. Paweł Pierzchała, Józef Dorenda, zm. z rodz. Wańkowskich, zm. Sąsiadów; Jadwiga, Bogdan Nowak, Krzysztof Przewoźny, Krystyna Weber, Teresa Juszczyńska, Marcin Gembiak, zm. z rodz. Kukułów, Karskich, Mielżyńskich, Czochralskich, Duszyńskich, Jakubowskich, Paluchów i Jędrzejowskich; Marianna, Ksawery  Obrzezgiewicz, Wiktoria Kasprzak, Mieczysław Machowski zm. z rodz. Waszak, Obrzezgiewicz, Machowskich; Nina, Andrzej, Natalia Kuntz; Stanisława, Stanisław Krawczyk, Marcin Duniec, Marianna, Jan Styk, Maria, Jan Krawczyk, Andrzej Puchała, Irena, Władysław Suchanek, Roman Suchanek, Wioleta Kowalska, Wiesława Tarnowska; Lechosław Dąbrowski, Bronisława Białopiotrowicz, Irena Kacprzak, Krystyna Pieczywek, zm. z rodz. Dymków i Wójcików; Agnieszka, Zygmunt, Tadeusz Pieńkosz, Stefania, Dariusz Andrzejczyk, zm. z rodz. Pieńkosz, Hinc, Andrzejczyk, Kręczkowskich; Piotr, Marcin, Maciej, Tomasz Olszewscy, Henryk, Halina Grabowscy, Sebastian Krystosik, Andrzej Spustek, Agnieszka Kotwicka, Irek, Krystyna, Kazimierz Ziółkowscy; Wanda, Czesław, Piotr, Maria Kuczyńscy, Józef Chmielewski, Katarzyna Malinowska, Zuzanna Wojciechowska, Halina Józef Wróblewscy, ks. Paweł, zm. z rodz. Chmielewskich; Henryk Mroziński, Irena Matelska, Zbyszek Kuchciński, Stefania, Stefan Popielewscy, Tomasz Rędzia, Feliksa, Stanisław Parzęccy, Tomasz Gałązka, Andrzej, Józef Jarczyńscy, zm z rodz. Grzelaków, Pitułów, Parzęckich i zm. z rodz.; Kazimiera, Tadeusz, Leon, Michalina, Jan, Józef Szadkowscy, Esmi, Kimo, Izy, Grace, Katarzyna, Józef, Natalia, Zofia, Józef, Józefa Dąbrowscy, Jerzy Chmielus, Kazimierz Jurkiewicz, Leokadia, ks. Cynar, kapłani, którzy pracowali w tej parafii, abp Hume, zm. z rodz. Chielusów, Jurkiewiczów, zm. z rodz., bliskich i znajomych; Bronisław Jażdżewski i zm z rodz., Stanisław Michalski, Leokadia, Janka i Edward, Adam, Maciej Kanteccy, Tadeusz Szutka, Elezi Bukuri, Filis Kuk, Grant Cummings, zm. z rodz, księży, nauczycieli, lekarzy, koleżanki, kolegów, znajomych, sąsiadów; Maria, Antoni durkalec, Otton, Józef, Wanda Kawalec, Anna, Franciszek Giemza, Barbara, Jan Durkalec, Pelagia Szołdra, Stanisława Rusiecka, Paweł Pruchniewicz, zm. z rodz. Drogoś; Henryk, Dominik, Marianna, Natalia, Karol, Henryk, Szczepan, Stanisława, Bolesław, Helena, Karolina, Dorota, Zbigniew, Antoni, Aleksandra, Zdzisław, Halina, Marianna, Stanisław, Ferdynand, Krystyna, Aniela, Józef, Stanisław, Lucjan, Jerzy, Zbigniew, Wanda, Bronisław, Helena, Stanisław; Helena Grabowska, Alina Sala, Jerzy Bobowski, Danuta Jaworska, Anna Grochowska, zm. z rodz. Borkowskich, Słockich, Sudnik, zm. znajomych i przyjaciół; Eugeniusz Kowalewski, zm. z rodz. Drywa, Kwidzińskich, Kowalewskich, Selke; Marianna, Józef, Zbigniew Figlewicz, Leokadia, Edward Wachnik, Stanisław Teresa Grzeszczuk, Wacław Figlewicz, Ela, Henryk Wolscy; Alfred Roman Socha;

Czwartek

Ewa, Kazimierz Paczołowscy, Aniela, Aleksandre Malinowscy, Adela, Zenon Waszkiewicz, Danuta Mróz, Aleksandre Paczkowski, zm. z tych rodz.; Jadwiga, Jerzy, Józef, Jadwiga Kamieniak, Stefania, Jerzy Ludwiccy, Grażyna, Sławomir Buczyńscy, Teresa Pruchińska, Bożena, Anna, Andrzej, Marcin. zm. z rodz. Lewandowskich, Buczyńskich, Głobińskich, Kamieniaków, Janeckich; Bogdan Wein, Aleksandra, Kazimierz Wilkowscy, Sylwia Urbanowska, Lucjan Chełstowski; Anna, Tadeusz Klimara, Dola, Stanisław Stafińscy, Klotylda, Eugeniusz Dynak, Marcjanna, Piotr Mężko, Katarzyna, Urban Klimara, Marek Ostrowski, Antonina Napieraj, Bronisława Śliwkowska, Celina, Stefan Chodowicz, Genowefa, Kazimierz Bomba; Janina, Witold, Romuald, Katarzyna, Idalia, Krzysztof Stalmasiewicz, Serhii Harasymenko, Piotr Staniszewski, Rozalia Kamieniecka, Henryk, Ignacy Jezierscy, Karolina Jezierska, Bronisława Świtała; Stanisław, Krystyna Miotk, Franciszek Zimnik, Hose Blasko, Elżbieta Nowacka, Piotr Czanderski, Sebastian, Jolanta Kazimierscy, Wacław, Gertruda Józef Miotk, Piotr, Stanisław Wojtala, Stanisław Skrzypczyk, Weronika, Józef, Longin Krzyża, Apolonia, Jan Sznajder, Sabina, Tadeusz Wojtala, Anita Sil, Marianna Ślęzak, Danuta, Krzysztof, Tomasz Wójcik, Karolina Swodczyk, Karol Dziąbor; Laryssa Zubrzycka, Dariusz Benek, Halina Ciechanowicz, Danuta Wójcicka, Bogdan, Michałowski, Tadeusz Szocik, Andrzej, Nikola Żabniewscy, Zbigniew, Janusz Chorzewscy, Anna, Tadeusz Matulkiewicz, Lidia, Benedykt Zawroccy; Emilia, Julian, Irena, Stanisław, Alina, Felicja, Daniela, Magdalena, Dorota, Zofia Zarzyccy, Anna, Aleksandra Doleccy, Ryszard, Józefa, Franciszek Majewscy, polegli w obronie ojczyzny; Stanisław, Genowefa Szczyrek, Julia, Piotr, Tadeusz Żegleni, Andrzej Kubik, Maria, Kazimierz Hagdej, Bronisława, Stanisław Ochab, Włodzimierz Ochab, Tadeusz Machnica; Irena, Bogumiła Bogusiewicz, Witold, Ewa Dworakowscy, Bolesława Matwiejszyn, Anna Żeromska, Adam Kawka, Andrzej Popek, Krzysztof Dyduch, Maria Ożge, Józef, Anna Gierula, Piotr Ciosek, ks. Aleksandre Panek, ks. Karol Dąbrowski, zm. z rodz. Kwiatkowskich, Kiyków, Ozgów, Bojków, Palejwskich, Fedziorynów, Szełemajków; Helena Kukiełka, Władysława Pawlik, Helena Jakubik, zm. z rodz. Komisarczyk, Jakubik, Walas, Skubis, Kukiełka, Pawlik, Górnych, Studnickich; Marianna, Tadeusz, Kazimierz Włodarczyk, Stefania, Stefan, Stanisław Poczęty, Helen, Zofia, Kaleta, Janek Stelmach, Andrzej Wojnowski; Kazimierz, Zofia, Franciszek Gładysz, Marianna, Helena Potoczni, Czesław Szerszeń, ks. Józef Suchy, Maria, Andrzej, Stanisław Fal, Maria, Józef Bienko, Jan Szewczyk, Helena, Władysław, Janik, Jan Duda; Władysław, Czesław, Genowefa Milczarek, Władysław Kucner, Stanisława Jan Walas; Sabina Dułak, Ida Fuge, Leokadia Kozak, Janina Klan, Edward Szela, Wojciech Mierzejewski, Eugeniusz Sikora, Adam Gaweł, Marcin Szewczuk, Mieczysław Choromański; Eugeniusz, Józef, Maria Drywa, Gerard, Zdzisław, Zbigniew Drywa, Genowefa Gnatek, Rozalia, Brunon Kwidzyńscy, Dorota Szulc, Kazimierz Madziąg, Edward, Danuta Podlasiak, zm. z rodz. Drywa, Selke; Anna Binek, Marian Rogowski, zm. z rodz. Binków, Kowalskich, Rychtów; Alina Prus-Mikołajczuk, Feliks Antoni, Kazimierz, Henryk, Władysława, Jadwiga, Mikołajczuk, zm. z rodz. Prus i Mikołajczuk, Antoni, Józef, Konstanty, Jadwiga, Józef Prus; Józefa, Andrzej Libowicz, Marianna, Stanisław Molęda, Krzysztof, Adam Fara, Roman Turlejski, Stanisława Kuś, Dee Pearce, Piotr Radziszewski, Mirosław Koliński, Graene Leith; Jolanta Gil, Jan Borkowski; Jadwiga, Bohdan, Fabian, Kazimierz, Henryk, Stanisława, Helena, Anna Klimaszewscy, Zofia, Adam Jeznach, Monika Dymczyk, Irena, Stanisław Wąsik, Lidia Staszków, Anna Ankiewicz, Henryka Prucnal, Zygmunt Małecki, Barbara, Dariusz Kożuch, Zofia Kaim, Daniela, Stanisław, Marek Załęski, Marian Stefański, Anna Czuboszek, Jan Olszak, Witold Kwiatkowski, Stefania Jankowska, Jerzy Bardziński Jadwiga, Krystyna, Robert, Irena Jędreccy, Hipolit, Maria, Krystyna Hollauer, Seth, Cristie, Zenon Stube, Józef, Maria, Wanda, Karol, Władysław, Stanisława Cendrzak, Róża, Marian Olszowscy, Kazimierz, Bogumiła, Jan, Stanisław, Maria, Krystyna Okaz, Artur Szymanowski, ciocia Lusi, zm. z rodz. Skirtun; Edward, Jadwiga, Jan, Józef Możejko, Henryk, Helena, Józef, Stanisława, Antoni, Bogusław, Leonarda, Adolf, Zofia, Michalina, Emilia, Jadwiga, Franciszka Bakunowicz, Kajetan, Zofia, Stanisław Fiłoukowicz, Adam, Wiktoria, Józef, Marian, Mikołaj, Kuba, Jan; Helena, Henryk Antonina, Franciszek Sas, Anna Władysław Świdzinscy, Zofia Barczyk, Alfreda, Piotr Janiec, Maria, Walenty Janiec, Stanisław, Marianna Drąg, Grażyna Kibil, Czesław Bieda, zm. z rodz. Świdzińskich, Sas, Janiec Drąg; Anna, Włodzimierz, Marek, Damian, Anna, Walenty Mazur, Waleria, Walenty Tarnówka, ks. Edmund Tarnówka, Zbigniew Woźniak, zm. z rodz. Mazur, Janiec, Tarnówka, Zaręba, Kosowskich, zm. przyjaciół, znajomych;  Zofia, Roman Michalczyk, Adela, Adam, Stefan Dytłow, Stefan, Bolesława, Roman Dolińscy, Józef, Zofia, Eugeniusz Dytłow, Władysław Głowacki, Józef Brzeziński, Jan Głowacki; Barbara, Władysław, Adam Myszka, Kazimierz, Maria, Stanisława Seweryn; Wiktoria Myszko, Barbara, Aleks Leon, zm. z rodz. Myszków, Sewerynów, szwagrów oraz bliskich; Krystyna, Marek Kocielnik, Józef Jakubiak, Janina Borkowska, Grażyna Kocielnik, Albina Gronkiewicz, Sławomir Szpara, Helena, Tadeusz Błażejewscy, Izabela Gronkiewicz; Daniel Wolski, Claude Gorgulo, Alicja, Marek, Zygmunt, Irena Augustyńscy, Michalina, Mikołaj, Tomasz Kuczer, Franciszka, Tadeusz, Małgorzata Jasińscy, Zbigniew Czyż, Lucyna Michalak, Edward Leśniak, Franciszek Felman; Maria, Sławomir, Jadwiga, Paweł, Henryk, Genowefa, Krystyna, Jan, Andrzej Falkiewicz, Stanisław, Barbara Korczak, Dariusz Maksymowicz, Czesław, Krystyna Sędyka, Marianna, Ireneusz, Zygmunt, Anna Sadwoscy, Pomela, Jabłońska, Alina Sękowska, Jolanta Dubielczyk, Krzysztof Krusiński, Irena, Jerzy, Artur Niedziałkowscy, Jarosław Gładek, Wiesław, Irena Manista, Wiesław, Jan, Julia Stachewicz; Bronisław, Marija Żukowscy, Hipolit, Irena Dardas, Józef, Irena Ciechanowicz, Lew, Lidia Kuryłowicz, Janina Misik, Henryk, Jadwiga Kościńscy, Andrzej Szkuta; Jadwiga Wyrwał, Marcin Rędzina, Mieczysław Łazewski, Artur Pyrczak, Halina Wyrwał, Eleonora Dubicka, Stanisław Rędzina, Marian Czesak, Władysława Czesak, Piotr Wadecki; Jarosław, Krzysztof Karpińscy, Helena Wiczling; Stefan, Zofia, Franciszek, Anna, Jan Łagowscy, Czesława, Bronisław Seledeć, Marianna, Jan, Michał, Aniela, Stanisław Śledź, Paweł, Katarzyna Harbuz, Ewa, Wiktor Herda, Maria Gardyjas, Zenon, Ewa, Adam Ścirka, Adam, Wioletta Litwin, Tadeusz Piotrowski, Stanisław Cymbała, Leszek Hordyj, Rafał Ostrycharz, dzieci nienarodzone; Elżbieta Rachwał, Jan Hrabar, Tadeusz Sanetra, Monika, Bernard Maciejko, Halina Grusza; za zm. z rodz. Orłowskich, Górskich, Jopa; Leokadia, Czesław, Barbara Gorzelak, Zbigniew, Jadwiga, Tekla, Stanisław, Mieczysław, Wacław, Anna Pawelec, Józefa, Tomasz, Mieczysław, Karol, Stanisław Golczyk, Ryszard, Maria, Mirosław Walentynowicz, Edward, Wanda, Benedykt Szymańscy, Irena, Marian, Henryk, Elżbieta Wielgosik, Leokadia, Jan Borek, Janina, Zenon Gorący, Genowefa i Jerzy Ukraińscy; Bronisława, Eugeniusz Waraksa, Józefa, Józef Urbanowicz, Jadwiga, Kazimierz Truchan, Teresa, Józef, Janusz Michałowscy, Władysława, Piotr, Apolonia Waraksa, Maria, Józef, Ryszard Raczyłko, Wanda Waraksa, Krystyna Chmiel, Ludwik, Leokadia Waraksa, Jan, Ola Waraksa; Julian Nowakowski, Józef Górecki, Piotr Kozakiewicz, Andrzej Stromiłło, Staszek Woś, Jerzy Malinowski, Michał Wojewoda, Alojzy Nawrot, Janina Freudenrich, Adam Falkowski; o. Edward Mizera, Bolesław, Zofia, Zofia, Krzysztof, ks. Bogdan, ks. Piotr, Ofiary wojen na Ukrainie, w Izraelu, ofiary Pandemii, Królowa Elżbieta II oraz jej mąż, Piotr, Amelia, Wojciech, Kamil;

Piątek

Bronisława Przebieracz, Tadeusz Psica, zm. z rodz. Psiców, Malińskich, Zająców, Panasiuków, Nowaków, Kędrów, Krystiańczuk, Piekarskich, Piskarczyków, Gajów, Bieniek, Podkańskich, Sowów, Nagrodzkich, Wójcików, Sawielewiczów, Aldo, Jolanda; Iwona Papuga, zm. z rodz. Papugów; Genowefa, Wojciech Grzejszczyk, Janina, Jan Kita, Henryka Grzejszczyk, Eugeniusz Miernik, Jadwiga Abramowicz, Bogdan Grzejszczak, Aleksander Uciński; Rafał Gaweł, Robert Michno, Maciej Łakota, zm. z rodz. Mytych, Piaseckich, Kogutów, Czapków, za zm. wychowawców i katechetów, za zm. sąsiadów, braci, znajomych, dobrodziejów; Irena, Marian, Dariusz, Justyna Jelonek, Marianna, Piotr, Grażyna Moszczyńscy, s. Monika Gezelle, Zofia Lewandowska, Zdzisłąw Ziarnicki, Mieczysława, Feliks Jelonek, Bronisława, Kazimierz Rosińscy, Bożena Smokowska, Anastazja Gezelle, Felicja Żołnierkiewicz; Zdzisław, Zofia, Aniela Wilczak, Władysława, Julian, Halina Gołojuch, Władysław, Apolonia, Stanisław Rejman, Zofia, Antoni Kuras, Edward, Stanisław, Antonina, Walenty, Rozalia Gołojuch, Zbigniew Dolecki, Janusz Stawarz; Kazimierz, Edward, Maria, Stanisław Słomka, Louise Pour Hossein (Luis pur Osen), ks. Tadeusz Warzybok, o Piotr Kyć, Maria Barnaś, Stanisław, Zofia Jakubowscy, Maria, Janusz Stylińscy, Franciszek Prusak, Elizabeth, Dawid Ward, John, Lorraine Smith; Andrzej Semow, Jacek, Jan Rybak, Wojciech Gawin, Ewa Głąb Leszek Saturn, Granta Thompson, Maria Głuch, Ryszard Błach, zm. z rodz. Ferenc, Szymańskich, Polnik, Pacułt; Paulina, Antoni Wojciechowscy, Stanisława, Adam, Piotr, Zygmunt Flis, Zofia, Hanna, Tadeusz, Stanisław Swiercz, Barbara, Ewa, Edward Kaniewscy, Stanisława, Roman Smolińscy, Regina Pawlukiewicz, Agata Misek, Stanisława, Jerzy, Jan, Maria Rzeznik, Władysław Piotrowski, Stefania Foryś; Zbigniew, Maria Koćmirscy, Ignacy Załucki, Stefania Polek, Marcin Lisik, Patrycja Krzyżanowska, Zofia Domagała, Franciszka Giec, Jan Załucki, Józef Skurski; Jadwiga Niechciał; Rodziców, siostrę Izabelę, Męża Tadeusza, syna Marka; Maria, Eugeniusz, Anastazja, Stanisław, Antoni Kowalczyk, Anna, Wojciech, Roman, Henryk, Podhorscy, Władysław, Teresa, Jerzy, Piotr Rybiccy, Czesław, Krystyna Sczezechura, Frederyk, Dola Malewscy, Sławomir Bachorski; Tadeusz, Józefa, Stanisław, Maria, Andrzej, Mieczysław Bartzowsc, Ludwika, Wojciech, Roman, Zofia, Michał, Jan, Maria, Władysława Biega, Adam, Monika, Małgorzata Oseńkowsc, Władysław Kłos; Marek, ,Zofia Kamińscy, Witold Orzechowski, Feliks Gąsecki, Kazimierz Hawryluk, Aleksandra Czeczko, Bogusław Kisała, Adam Kucharuk, Jagoda Dudek; Helena, Tadeusz, Bożena, Franciszka, Stanisław, Antoni Korczak, Marianna, Wacław, Andrzej, Jerzy Stępień, Michalina Janeczko; Maria, Franciszek, Józefa, Katrzyna, Kazimierz Hrabi, Marian, ,Helena, Józef Soroczyńscy, Iwona, Maciej Trippner, Maria Zacharzewska, Kodrad Dyszkiewicz, zm. z rodz. Wasilewskich Rymkiewiczów oraz zm. znajomych; Maria, Jan Bogdańscy, Waleria, Andrzej, Apolonia, Józef, Maria, Tadeusz, Lidia Bogdańscy; Hildegarda Nowik, Sławomir Gryniewski, Irena Sorbjan; Tomasz, Justyna, Czesław, Maria, Franciszek Blacha, Julian, Maria Wasogowie, Sanisława, Tomasz Macioch, Monika, Jan Czarny; Andrzej, Magdalena, Andrzej, Aniela, Jan, Janina Wielobowie, Stanisław, Agnieszka, Jan, Józef, Kazimiera, Jan, Anna Krzoskowie, Katarzyna, Andrzej Gałusowie, Czesław, Felika Kozyra, Marcin, Maria, Stanisław, Wiktoria, Maria, Agnieszka, Bogusław Dziduch, Stanisława Kwiatkowska, Józef, Julia, Franciszek, Teofil, Ewa, Bronisław, Franciszek, Agnieszka Brodziak, Adam Minkiweicz, Mieczysław Zwolak; Mieczysław Teleniewicz, zm. z rodz. Teleniewicz i Michalskich; Ilona, Andrzej Jabłońscy, Jadwiga, Witold Pylińscy, Victoria, Henryk, Michalina, Jan Kanty, Stefan, Andrzej, Antonina Rogoza, Bogumił, Jan Wojnar, Stanisław, Helena Zawadzcy, Stanisław Mazur, Barbara, Feliks Tauber, Danuta Kossakowska, Konstanty Kościk, zm z rodz. Pylińskich, Żyłowskich, Tauber; Ralf Mayer, Jan, Grzegorz Grysak, Janina, Józef Czupryńscy, Anna, Franciszek Gross; Irena, Antoni Żebrowscy, Mikołaj, Anna Boczkowscy, Zofia, Zbigniew Norwid, Wanda, Zbigniew Bujwid, Halina, Leon Kacejko, Helena Porankiewicz, Danuta Włoch, Irena, Henryk Wapniarsccy, Maris Biesiadecka, zm. z rodz. Żebrowskich, Boczkowskich, Zajączkowskich, Skrobeckich; Mirosław Gałka, Józef Moskal, Zofia Nowak, Natalia, Helena Stopyrka, ks. Stefan Piórek, Helena, Witold Gałka, Stanisłąw Kołcz, Grażyna Harbuz; Danuta, Stanisław Lipińscy, zm. z rodz. Lipińskich, Jan Bartnik, zm. z rodz. Bartników, Trolińskich; Teresa Idikowska, Mariusz Kunda, Czesław Lizak, Janina Rajtak, Tadeusz Stopa, Eugenia, Eugeniusz Stopa, Maria, Karol Lizak, Zofia, Michał Górnik, Katarzyna, Jan Dziura, Jan Górnik, zm. z rodz. Lizaków i Górników, zm. z rodz. Wasil, Romejko, Gawryło, Jermak, Popławskich, Zajko, Elżbieta Pegg, Cecylia, Jerzy Walasek, Elżbieta Dawidziuk; Janina, Feliks, Wiktor, Michalina Brzyszcz, Kazimierz, Stanisław, Władysław, Helena, Marylka Kryccy, Marianna Tomasz Szewczyk, Henryk, Halina Zwolińscy, Mieczysław, Henryk, Janusz, Mieczysław, Wąsik, Feliks, Janusz Dyla, Łucja, Witold Sitowscy, Alicja Wolińska, Kazimierz Janica, Patrycja Travis, Wiktoria Biegała oraz zm. z tych rodz.;