Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Tak jak zapowiedzieliśmy w niedzielę rozpoczynamy przygotowanie dla kandydatów pragnących przystąpić do sakramentu bierzmowania oraz pierwszej komunii św. Już teraz można przynosić wypełnione formularze zgłoszeniowe, które można znaleźć na końcu tego wpisu. Prosimy, by w miarę możliwości wypełnić je na komputerze. Formularze posiadają pola interaktywne niestety niektóre przeglądarki nie potrafią poprawnie otworzyć pól formularza dlatego konieczne może się okazać pobranie pliku i otwarcie go lokalnie.
KOMUNIA               BIERZMOWANIE (PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)